Kontakt

ZAPOL Sobczyk sp.k.
al. Piastów 42
71-062 Szczecin

mail: wydawnictwo@zapol.com.pl

NIP 8520509412
KRS 0000941877
BDO 000133675

Dane do przelewów bankowych:
bank: BANK PEKAO S.A. I O/Szczecin
odbiorca: ZAPOL Sobczyk sp.k.
nr konta: 04 1240 3813 1111 0000 4395 5545