Encyklopedia Szczecina – suplement

96.00 

Encyklopedia Szczecina. Suplement do wydania jubileuszowego z 2015 roku.

„Encyklopedia Szczecina” to zbiorowe dzieło około 600 autorów, pod redakcją prof. Tadeusza Białeckiego, wydane przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury kierowane przez Stanisława Krzywickiego. Encyklopedia zawiera kompletne informacje o historii miasta, jego gospodarce, oświacie, nauce i kulturze, a także wielu innych aspektach życia miasta. Obszerna część „Encyklopedii Szczecina” poświęcona jest wybitnym mieszkańcom, zarówno tym, którzy zapisali się w historii Szczecina przed laty, jak i tym współczesnym. Pierwsze wydanie „Encyklopedii Szczecina” opublikowane zostało w 1999 roku (tom I) i 2000 (tom II), a w kolejnych latach ukazały się do nich trzy suplementy. Wydanie drugie, jednotomowe, dla upamiętnienia 70-lecia polskiego Szczecina, uzupełnione i poprawione wydano pod koniec 2015 roku także przez Szczecińskie Towarzystwo Kultury.
Redakcja postanowiła przygotować do druku tom uzupełnień w postaci prezentowanego Suplementu, który należy traktować jako tom drugi całości. Znalazły się w nim osoby i instytucje oraz liczne nowe hasła, niewystępujące w opublikowanych dotychczas wersjach Encyklopedii. Suplement ten zawiera ok. 3600 haseł, w tym 25–30% nowych, dotąd niepublikowanych. Została zachowana poprzednia szata graficzna okładki, grafika ilustracji, którą w całości wykonał Marek Czasnojć.

Stan: nowy
Faktura: wystawiam fakturę
Tytuł: Encyklopedia Szczecina. Suplement do wydania jubileuszowego z 2015 roku
Autor: praca zbiorowa pod red. Tadeusza Białeckiego
Okładka: twarda
Rok wydania: 2019
Ilość stron: 410
Wydawca: Szczecińskie Towarzystwo Kultury
Druk: ZAPOL Sobczyk Spółka jawna
Wydanie: I
Format/wymiary: 21,5 cm x28,5 cm
ISBN: 978-83-942725-8-6

Kategoria: