Encyklopedia Szczecina – suplement

80.00 

Publikowany suplement jest uzupełnieniem wydanej w 2015 r. jubileuszowej edycji Encyklopedii Szczecina. Pierwotnie była ona planowana w dwóch tomach, ale trudności finansowe zmusiły wydawcę do ograniczenia się tylko do jednego tomu. Wydanie jubileuszowe było dużym skrótem wcześniej już opublikowanych dwóch tomów i trzech suplementów Encyklopedii Szczecina (1999–2000). W jubileuszowej wersji musiano zastosować daleko idącą selekcję haseł zarówno instytucjonalnych jak i biograficznych, co zubożyło materiał użyty w pierwszej edycji. Wiele osób, i instytucji, poczuło się dotkniętych ich pominięciem w jubileuszowym tomie. Zabrakło również aktualizacji niektórych nowszych haseł.

Kategoria:

Opis

Biorąc pod uwagę wyrażone opinie redakcja postanowiła przygotować do druku tom uzupełnień w postaci prezentowanego suplementu, który należy traktować jako tom drugi całości. Znalazły się w nim osoby i instytucje pominięte oraz liczne nowe hasła, nie występujące w opublikowanych dotychczas wersjach Encyklopedii. Haseł dot. samych tylko przedsiębiorstw i różnych firm powstałych po 1990 r. jest ok. 70 (nie wszystkie firmy, do których zwrócono się o materiał odpowiedziały pozytywnie). Takie rozwiązanie traktujemy jako zadośćuczynienie osobom i instytucjom zasługującym na utrwalenie ich w pamięci historycznej szczecińskiej społeczności. Suplement ten zawiera ok. 3600 haseł, w tym ok. 25–30% haseł nowych dotąd nie publikowanych. Należy też zaznaczyć, że żadne z haseł zawartych w suplemencie nie było publikowane w wydaniu jubileuszowym (z wyjątkiem kilku haseł, które ze względu na swoją skromną objętość musiano opracować na nowo). Konstrukcja haseł oraz ich układ są takie same jak w poprzednio już wydanych tomach.